Woordenlijst

Er worden op deze website regelmatig financiële termen gebruikt die voor beginnende beleggers mogelijk onbekend zijn. Deze pagina bevat de meest gebruikte termen, met bijbehorende uitleg. De lijst zal over tijd langzaamaan gevuld worden.

Meest recente update: 19 augustus 2018

Aandelen

Aandelen zijn een stukje van een onderneming. Beleggers in aandelen zijn mede-eigenaar van een onderneming.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds belegt het geld van beleggers in allerlei soorten effecten, waardoor gemakkelijk spreiding is aan te brengen. De meeste beleggingsfondsen worden actief beheerd door een fondsmanager. Hier zijn dan ook kosten aan verbonden.

Bestensorder

Een transactie tegen elke aannemelijke prijs.

Beurs

Een gereguleerde verzamelplaats voor het verhandelen van waardepapieren.

Dividend

Het gedeelte van de winst die een onderneming periodiek uitkeert aan haar aandeelhouders. Meestal wordt dividend als cash uitgekeerd, maar soms ook als aandelen. Zie ook: De kracht van dividend.

Effecten

Verzamelnaam voor verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties en opties.

ETF

Exchange-traded Fund. Een ETF is een passief beheerd fonds die vaak als doel heeft om een bepaalde beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. ETF’s lijken op beleggingsfondsen, maar hebben geen actief beheer waardoor de kosten vaak lager zijn.

Index

Een verzameling effecten die dusdanig is samengesteld dat het een bepaald gedeelte van de markt vertegenwoordigt. De AEX-index bevat bijvoorbeeld de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Inflatie

Ook wel ‘geldontwaarding’ genoemd. Inflatie wil zeggen dat de prijs van goederen en diensten over de jaren heen steeds hoger wordt. Met eenzelfde hoeveelheid geld kun je dus steeds minder goederen kopen.

Limietorder

Een transactie waarbij een limietprijs meegegeven wordt. Voor kooptransacties wordt een maximale prijs opgegeven en voor verkooptransacties een minimale prijs.

Liquiditeit

De mate waarin bezittingen en beleggingen in korte tijd om te zetten zijn in geld, met name om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Obligaties

Een schuldbewijs die door een onderneming of overheid wordt uitgegeven.

Vermogensrendementsheffing

Een directe belasting op het vermogen, ongeacht de inkomsten die over dit vermogen gemaakt worden. Zie ook: Belastingen om rekening mee te houden.